Tag Archives: سیاه شدن روغن

روغن موتور

روغن موتور پژو 2000

روغن موتور اصطکاک و ساییدگی بین قطعات موتور خودرو را به حداقل می رساند آلودگی ها و ذرات لجنی رسوب شده حاصل از کارکرد و احتراق موتور را به خود گرفته و قطعات داخل موتور را تمیز نگه می دارد ،باعث کاهش گرمای حاصل از کارکردن موتور و باعث خنک شدن موتور می شود

Read More »
error: Content is protected !!