Tag Archives: دود سفید

عیب یابی موتور از نوع دود خروجی اگزوز

peugeot 405

یکی از ساده ترین روش تشخیص معایب اصلی موتور خودرو، رنگ دود خروجی از اگزوز است. در حالت معمولی، دود خودرو می بایست بی رنگ باشد و موتور سالم دودی نمی کند و وقتی انگشت به لوله اگزوز می زنیم انگشت نباید چرب و سیاه شود. اما اگر دود خودرو قابل دید باشد ممکن است مشکل جدی موتوری باشد که بسیار مهم است، بنابراین توجه زیادی باید به آن داشت. حتی اگر خودرو فرسوده نباشد نیز ممکن است دچار عیوبی که باعث عدم عملکرد مناسب خودرو شود.دود کردن موتور نشانه روغن سوزی ؛ غنی بودن مخلوط هوا – سوخت یا نشت آب به محفظه احتراق است.

Read More »
enemad-logo
Home
Account
Cart
Search
error: Content is protected !!